Resultat som märks. Förändring som består.

Vi kallar det affärsvärde. På riktigt.

Medvetet annorlunda

Det finns två slags affärsnytta: den som bara existerar som formulering i en offert och den som faktiskt går att ta på ute i verksamheten. MUM Consulting grundades i syfte att erbjuda sistnämnda. Uteslutande. Redan från start har vi strävat efter att vara annorlunda, på det bra sättet. Inte minst eftersom vi starkt betvivlar att “mer av samma” alltid skulle vara det rätta svaret på nya frågeställningar och utmaningar. Vänd dig till oss när du önskar förändring på riktigt.

Om MUM Consulting

Specialister i ett gränsland

Hos MUM Consulting möter du specialister i gränslandet mellan verksamhet och IT. Vi skapar framgång i utmanande förändringsprojekt med verksamhetspåverkan. IT är ofta en huvudprocess eller viktig delprocess. Våra konsulter har också specialistkompetens inom de två växande områdena compliance och digital transformation. Kunderna förklarar att de väljer MUM Consulting för vårt genuina engagemang och vårt stora fokus på affärsnytta.

Vårt erbjudande

Med fokus på kultur och värderingar

MUM Consulting föddes ur en önskan om ett konsultbolag som inte var som de andra. Ett viktigt kriterium var en intern kultur präglad av viljan att utvecklas tillsammans, för att på så sätt generera både ökad trivsel hos medarbetarna och ett starkare erbjudande till kunderna. Verksamheten bedrivs i sin helhet mot bakgrund av vår varumärkesplattform. Våra värderingar har samlats i en totempåle – där sitter en myra på huvudet på en räv som i sin tur sitter på en björn. Hur många konsultbolag kan säga det? ;-)

Bli en av oss

Kontakta oss