Möt det snabbväxande konsultbolaget som till 70 procent består av kvinnor. Vilken är hemligheten?

Konsultvärlden domineras huvudsakligen av män, inte minst när det kommer till ledande positioner i företagen. Men ett strålande undantag lyser numera upp den annars homogena konsulthimlen. Redan namnet antyder att det handlar om ett företag som skiljer sig från de andra: MUM Consulting.

”Namnet har sin bakgrund i en diskussion om mödrars allmänna förträfflighet”, berättar VD Ulrika Lindström Oskarsson. ”Vi konstaterade att mödrar ofta är kompromisslösa i sitt ansvarstagande, att de ser till det livslånga perspektivet, att de är både närande och vårdande samt att de uppmuntrar till lärande och testandet av gränser. Kan ett konsultbolag ha en bättre förebild än så? Vi tror helt enkelt inte det.”

MUM Consulting grundades 2014 av Ulrika Lindström Oskarsson och Mikael Lundstedt. Ägarnas vision var att skapa ett konsultbolag i gränslandet mellan IT och verksamhet, med ett tydligt fokus på affärsnytta. Idag är man 25 anställda som mellan uppdragen träffas för kompetensutbyte på kontoret på Skånegatan i Stockholm. Diskussionerna sker vid det stora köksbordet. Här finns inga formella mötesrum utan bolaget eftersträvar istället det familjära.

Två av de tre styrelseledamöterna är kvinnor. Motsvarande siffra – 70 procent – gäller hos medarbetarna i stort. Det här är unika siffror i en minst sagt traditionell bransch. Vad är då effekterna av den annorlunda fördelningen?

”Vi märker i synnerhet av ett större intresse för att arbeta med och implementera värderingar, företagskultur och organisationsfrågor”, förklarar Ulrika, med lång bakgrund i konsultvärlden. ”Vi har till exempel skapat en nätverksorganisation utan mellanchefer som bygger på att medarbetarna får arbeta med sådana frågor de verkligen brinner för. Medarbetarna kan gå in och ur våra olika ‘driverteam’ och bygger därmed starka relationer och ett värdefullt internt nätverk. När leveransen är klar kan teamet upplösas och nya konstellationer bildas. Det är ett agilt arbetssätt som passar oss bra.”

Enligt Ulrika noterar även kunderna att andelen kvinnor är ovanligt hög hos MUM Consulting.

”Många har reagerat positivt på att vi föreslår kvinnliga konsulter till roller och positioner där man av tradition är van att se män. Kanske ser kunderna en fördel med en mer kvinnlig approach i projekt som ofta inkluderar förändringsledning. När det handlar om att få människor att lägga om arbetssätt och i slutändan ändra beteenden behöver du skickligt kunna medla mellan olika uppfattningar. Det gäller att vara mjuk och icke-hotande men samtidigt ändå tydlig och drivande.”

Ulrika Lindström Oskarsson är noggrann med att poängtera att MUM Consulting inte rekryterar utifrån ett könsperspektiv.

”Ja, det är viktigt att lyfta fram”, förklarar hon. ”Vår strategi och företagskultur bygger på en hög nivå av professionalism kombinerat med en mjuk och omhändertagande, vänlig kultur. Vi rekryterar människor som sätter leveransen och relationer i första rummet och det har lett oss dit vi är i dag. Det är en styrka att ha en bra balans mellan andelen kvinnor och män, och du anställs alltid hos oss baserat på dina meriter och dina värderingar.”

Det märks att detta är ett ämne som starkt engagerar konsultbolagets VD. Hennes ögon glittrar och hon gestikulerar yvigt med händerna när hon ger sin syn på de olika frågorna. Var kommer detta engagemang ifrån?

”I min familj driver i princip alla kvinnor företag”, avslöjar Ulrika. ”Jag har vuxit upp med starka kvinnor och det har såklart präglat mig. I tidigare organisationer har jag kunnat konstatera tydliga glastak och det har drivit mig till att försöka stärka kvinnor i min egen omgivning. Jag skulle säkert själv beskrivas som en ‘duktig flicka’. Det är något jag valt att vara stolt över. Jag tror att jag därför förstår andra ‘duktiga flickor’ och kanske kan coacha dem lite lättare. Intresset för människors beteenden och utveckling löper som en röd tråd genom mitt yrkesliv, varför jag bland annat valt att certifiera mig som NLP-coach.”

Ulrika ser att det idag finns många inspirerande affärskvinnor att lära sig av.

”Jag kan som exempel nämna de kvinnor som de senaste åren erhållit utmärkelsen Årets VD. De är alla modiga, smarta och varma personer. Och sedan har jag förmånen att vara nära en av mina allra största förebilder genom MUM Consulting. Med Ingrid Jansson som styrelseordförande i bolaget lär jag mig massor hela tiden. Det är jag väldigt glad och tacksam för.”

Under 2018 har MUM Consulting som ambition att växa med ytterligare tiotalet konsulter. Både män och kvinnor är varmt välkomna.

Text och foto: Mattias Sjöstrand