Annorlunda kultur framgångsfaktor för det snabbväxande konsultbolaget

MUM Consulting utnämndes nyligen till en av Sveriges bästa arbetsplatser av den internationella organisationen Great Place to Work. Jag lyckades fånga bolagets VD Ulrika L Oskarsson för att ställa några frågor kring hur man bygger en framgångsrik kultur.

MUM Consulting grundades 2014 och verksamheten tog fart på allvar 2015. Nu 2018 utses ni till en av Sveriges bästa arbetsplatser (vilket baseras på en undersökning genomförd i slutet av 2017). Det får man ändå säga är hyfsat snabbt marscherat?

– Ja, det kan man kanske tycka. Samtidigt grundade Mikael Lundstedt och jag MUM Consulting just med målsättningen att bolaget skulle vara värderingsstyrt på riktigt. Mot den bakgrunden känns det ganska naturligt att vi idag kan konstatera att vi är på rätt väg. Men vi är givetvis både glada och stolta över utmärkelsen! Det råder idag hård konkurrens även på detta område.

Varför är värderingar viktiga för ett företag och hur kom ni fram till vilka värderingar som skulle gälla för MUM Consulting?

– Jag ser värderingarna som fundamentet i ett företag, det som håller ihop människor och verksamhet. Värderingarna ger oss vårt förhållningssätt till omvärlden, till våra kunder och till varandra. De hjälper oss att fatta beslut både avseende strategisk riktning och löpande ute i kunduppdragen. För mig som ledare är värderingarna inte bara ett styrmedel utan även ett sätt att skapa engagemang hos MUM Consultings medarbetare.

– Styrelsen arbetade fram ramarna för värderingarna med utgångspunkt från medlemmarnas och övriga ägares personliga värderingar. Det tog ett par workshoppar innan vi lyckades landa alla delar på en bra bolagsnivå. Men det var det värt. När det vara klart började arbetet med att sätta principer och beteenden. Det arbetet gjorde alla på MUM tillsammans i ett antal workshops. Nu är allt sammanställt och presenteras i MUM:s culture book.

 Skiljer sig de värderingarna ni hittade från andra bolags värderingar? Har inte alla aktörer i branschen mer eller mindre samma värderingar?

– Det är inte min uppfattning. Tvärtom får vi ofta återkopplingen att våra värderingar är annorlunda.

På vilket sätt?

– Man tycker att de är mjukare, att vår kultur är snällare än många andras. Men också ärligare. Ett av våra kärnvärden är exempelvis robusthet, att vara grundad och våga stå upp för uppfattningar och beslut. Vi pratar även en hel del om vikten av att ställa krav på varandra. Många ser krav som något negativt. För oss är det istället ett sätt att se och bekräfta varandra.

Hur har ni valt att arbeta med dessa frågor i praktiken?

– Vi har ett driverteam [en intern arbetsgrupp, författarens anmärkning] som säkerställer att vi lever våra kärnvärden och att vi även i övrigt följer vår kultur. Våra månadsmöten, som för övrigt går under namnet kulturmöten, har också ett stående moment som vi valt att kalla värdeordsstafetten. Momentet innebär att en konsult vid varje tillfälle kopplar sitt beteende på aktuellt uppdrag till våra värderingar genom olika konkreta exempel.

– En utmaning när det handlar om värderingar är att skapa samsyn kring vad de står för rent konkret. Den här utmaningen blir extra tydlig när man växer fort – en ny medarbetare behöver exempelvis ofta stöd i hur man bäst applicerar våra värderingar i det dagliga uppdraget. Samtidigt kommer en ny medarbetare som redan från start köper vår kultur också att bidra till att stärka densamma, så det går åt båda hållen.

– Framgångsrik konsultverksamhet innebär normalt att konsulterna tillbringar merparten av sin arbetstid ute hos våra kunder. Här ser vi en praktiskt utmaning att hitta de gemensamma forumen för att diskutera värderingar. Det kan tyckas som något av ett lyxproblem men är trots allt en utmaning att ta på allvar om man fokuserar så hårt på värderingar som vi faktiskt gör.

Hur permanenta är MUM Consultings värderingar? Kan de komma att ändras över tid?

– Det mesta förändras över tid, det kommer man inte ifrån. Men våra värderingar utgör en del av bolagets varumärkesplattform. Det innebär att de antagits av styrelsen och har överställts strategiska initiativ, marknadsplaner, budgetar och annat av mer föränderlig karaktär. Eventuella förändringar lär därför ske både långsamt och gradvis. Tanken är ju att man skall kunna luta sig tillbaka mot sina värderingar när det blåser hårt. Då fungerar det ju inte om de plötsligt skulle kunna ändras över en natt.

Vilka är avslutningsvis dina tre viktigaste tips till andra företagsledare när det handlar om att bygga kultur?

– Förankring är nyckeln. Säkerställ att du förankrar på individnivå. Våga ställa krav och våga uppmuntra de personer som bär upp kulturen offentligt. Våga också vara tydlig när personer inte lever överenskommen kultur.

– Bygg din egen kommunikation runt era värderingar. Låt inte värderingarna stanna vid ett par utvalda ord på en Powerpoint-slide. Här måste man göra en investering och lägga ner de nödvändiga resurserna och mycket tid.

– Till sist, visa vägen genom att själv leva kulturen. Bestäm hur ni gör om någon kör i diket och behöver hjälp att komma tillbaka upp på den kulturella motorvägen.

Text och foto: Mattias Sjöstrand