top of page
Hur vi genomför ditt förändringsprojekt

Idag är tech en del av kärnverksamheten hos alla företag och myndigheter och våra seniora konsulter har ett stort kunnande om digitalisering vad gäller kultur, teknik, affärsmodeller och ledarskap.

Våra strateger kan hjälpa din organisation med utredningar och implementering av nya verksamhetsdelar.

Efter det ser våra enterprise- och verksamhetsarkitekter till att dina nya strategier förverkligas. 

Seniora förändringsledare, projektledare, tekniska projektledare och programledare ansvarar för att projekten når sina mål samtidigt som våra analytiker - verksamhets, krav och data -  ger dig en korrekt bild av förutsättningar och status vid varje tidpunkt.

Det är så vi ser till att din verksamhet framtidssäkras och att du får ett bättre affärsvärde än innan.

_joy1682.jpg
1. Var ska vi börja
Kopia av KÄRLEK_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
Vårt löfte

Utöver vår specialistkompetens bidrar våra konsulter alltid med ett genuint engagemang och stort fokus på affärsnytta.

_joy1661.jpg
Våra konsulter 
och vår kompetens

Våra konsulter finns tillgängliga för långa heltidsuppdrag när vi genomför stora verksamhetsförändringar i din organisation. Då handplockar vi konsulter med en profil som passar för just ditt projekt.

 

Ibland kanske du behöver ta in en senior konsult för ett mindre uppdrag - det kan vara rådgivning eller coaching. Vi hjälper dig forma strategiska enheter, nya grupperingar och/eller införa nya arbetssätt.

 • Strategisk förändringsledning

 • Program- och projektledning

 • Lösnings- och enterprisearkitektur

 • Kravanalys

 • Produktägare, scrum masters

 • Coaching och rådgivning

 • Utredningar, förstudier och proof of concept

 • Utbildningar och inspirationsföredrag

 • Etablering av PMO

 • SAFe- implementation (RTE, agil coach)

 • Etablering förvaltningsorganisation

_joy1648 (kopia).jpg

Pia Wahlberg är VD för MUM Consulting som i nära samarbete med dig bidrar till väl fungerande verksamhetsutveckling genom god samverkan mellan affärsfunktioner och IT. Vi stöttar hela vägen från strategi till genomförande och hållbar förvaltning​.

bottom of page