top of page
Credit Card

Transformation

av nytt kärnsystem och ett utvecklat produkterbjudande

Wasa Kredit befinner sig i en stark utvecklingsfas och genomför en transformation av både ett nytt kärnsystem och ett utvecklat produkterbjudande.

Uppdrag tillsammans med Wasa Kredit

Vi har ett nära samarbete med Wasa Kredit där vi har flera pågående uppdrag. Wasa Kredit befinner sig i en stark utvecklingsfas och genomför en transformation av både ett nytt kärnsystem och ett utvecklat produkterbjudande. Dessa förändringar genomsyrar affärsprocessen och utgör grunden för fortsatt digitalisering. Det innebär ett flertal förändringar av produkter, processer samt systemstöd och i vårt uppdrag ingår att genomföra förstudier för olika finansieringstjänster samtidigt som vi förbereder krav och implementationsåtgärder – allt för att säkerställa effektivitet i affären.

Wasa Kredits .net-team ansvarar för utveckling och förvaltning av de system som stöttar bolagets affär, och vi har fått i uppdrag att leda ett av dessa team. Vårt mål är att säkerställa prioriteringar och fokusera på att leverera värde genom att samordna med olika intressenter, inklusive verksamhet och ledning. För att ständigt förbättra gruppens arbetssätt identifierar vi och genomför små förändringar på teamnivå samt är med och genomför större strukturella förändringar för hela verksamheten.

- I MUM har vi hittat en partner som lyssnar till våra behov och kan leverera den kompetensförstärkning vi behöver. Deras värdegrund speglar vår egna vilket vi ser är en viktig nyckel i ett lyckat samarbete och leverans, säger Camilla Hodin Davidsson, Wasa Kredit.

Vi vill tillsammans med Wasa Kredit betona att nyckeln till framgång är att arbeta tillsammans, det gör att vi kommer framåt. Vi hanterar utmanande frågor genom att bryta ner dem och ta itu med dem steg för steg, vilket kräver engagemang från många olika kompetenser inom bolaget. 

Wasa Kredit är ett personligt finansbolag som erbjuder finansieringslösningar till både företag och privatpersoner och som jobbar nära sina kunder och samarbetspartners. Deras signum är snabbt, enkelt och personligt. 

bottom of page