top of page
Vi frågar alltid varför

Vi är, eller har varit, utvecklare. Vi älskar ny teknik, men tycker inte nödvändigtvis att den senaste tekniken är den bästa. Den bästa tekniska lösningen, är den som skapar mest värde för den som ska ha den.​

För att förstå vad som skapar värde är vi övertygade om att vi måste börja med ett enda ord, varför? Varför ska vi göra en ny lösning? Varför ska något förändras? Ska vi öka konkurrenskraften, minska kostnaderna eller öka effektiviteten? Först när vi förstår det, kan vi fokusera på att leverera rätt saker.

Sen hittar vi lösningarna

Vi bidrar med djup kunskap om vilka lösningar som passar i olika situationer. Tillsammans med våra kunder bygger vi lösningar enligt moderna arkitekturella principer, med hela eller delar av lösningen i ett moln. Inte sällan finns även ett arv av äldre tekniska lösningar som behöver hanteras och förädlas.​

Vi är konsulter med djup kunskap och intresse kring utveckling, och vi förstår att det är helheten som ger värde hos kunden. Vi kan vara en del av ett devops- eller utvecklingsteam, leda ett team eller göra en tillfällig insats för att utvärdera befintliga arbetssätt och/eller arkitekturella val:

  • Utvecklare som del av ett team

  • Vägledning inom CI/CD, testautomatisering och devops

  • Tekniknära ledning och arkitektur

  • Cloud

  • Hybridlösningar

IMG_5481_edited_edited_edited.jpg
_joy1654 (kopia).jpg

Joakim Ohlsson är VD för Digital Technology och har ett tiotal seniora konsulter i sitt team. Alla med djup och bred kunskap inom utveckling. Vi på Digital Technology levererar tekniska lösningar som har ett stort värde för din affär, utifrån dina behov, med våra kodleveranser och vårt stora tekniska kunnande.

bottom of page