Vi erbjuder specialisttjänster i gränslandet mellan verksamhet och IT

Förändringsledning

Förändringsprojekt med verksamhetspåverkan ställer höga krav på ledning och styrning. Här är IT ofta en huvudprocess eller viktig delprocess, vilket ökar komplexiteten ytterligare. MUM Consulting har specialisterna som krävs för framgång. Verksamhets-, affärs- och enterprisearkitekter tar strategierna från ritbordet till den praktiska verkligheten. Seniora förändringsledare, projektledare, tekniska projektledare och programledare styr med säker hand projekten mot sina mål. Verksamhetsanalytiker, kravanalytiker och dataanalytiker ger en korrekt bild av förutsättningar och status vid varje tidpunkt. Några exempel på vanliga leverabler:

 • Strategiutredningar
 • Förstudier
 • Projektledning
 • Etablera förvaltningsorganisation
 • Etablera PMO
 • Coaching/rådgivning

Kontakta oss för mer konkreta diskussioner kring hur vi kan hjälpa dig!

Compliance

Compliance fortsätter att växa i betydelse för svenska företag och andra organisationer. MUM Consulting levererar konsulttjänster inom alla europeiska och svenska finansiella regelverk, bland andra AML och MiFID. Med nya regelverk som exempelvis GDPR ökar utmaningarna även utanför den traditionellt hårt reglerade finansiella sektorn. Våra specialister har gedigen erfarenhet av att leda och styra program och projekt för att säkra efterlevnad av centrala regulatoriska regelverk. Vår förmåga stärks ytterligare av att vi även inom andra områden driver förändringsprojekt med stor verksamhetspåverkan och starka inslag av IT (läs mer under Förändringsledning här intill). Några exempel på vanliga leverabler:

 • Verksamhets- och kravanalyser
 • Förstudier
 • Projektledning
 • Etablering av förvaltningsorganisation
 • Coaching/rådgivning

Kontakta oss för mer konkreta diskussioner kring hur vi kan hjälpa dig!

Digital transformation

Den digitala utvecklingen fortsätter att förändra verksamheters förutsättningar närmast på daglig basis. Gamla sanningar omkullkastas och nya aktörer träder in på spelplanen. Inom affärsutveckling pekar ny användardata mot andra modeller och lösningar än tidigare; inom produktutveckling ger produkterna själva feedback till den som skapat dem; inom kundservice skapar digitala verktyg effektivare processer; inom marknadsföring och försäljning kan budskap personifieras utifrån den enstaka individens kundresa, och så vidare. Den som förhåller sig passiv inför de nya möjligheterna riskerar att konkurreras ut. MUM Consulting hjälper dig att navigera den digitala transformationen. Några exempel på vanliga leverabler:

 • Coaching/rådgivning
 • Strategiutredningar
 • Förstudier
 • Programstyrning
 • Projektledning

Kontakta oss för mer konkreta diskussioner kring hur vi kan hjälpa dig!

Varför väljer allt fler MUM Consulting som leverantör?

Affärsnytta varje gång

Medarbetarna hos MUM Consulting har ett sällsynt fokus på affärsnytta. Det betyder att affärsnyttan definieras, diskuteras och estimeras hela vägen från uppstartsmötet till den sista utvärderingen. Våra beställare väljer ofta MUM Consulting för att de måste kunna påvisa levererad affärsnytta inom sina organisationer.

Engagemang utöver det vanliga

MUM Consulting rekryterar endast medarbetare med ett engagemang utöver det vanliga. När passionerade individer samlas under ett och samma tak genererar det ännu mer engagemang, vilket vi såklart delar med oss av till dig som kund. Vi har rentav svårt att inte göra det – när man gillar något på riktigt så märks det.

Ett gemensamt lärande

Vi lever i en föränderlig värld med ständigt nya utmaningar. För att kunna möta dem på ett framgångsrikt sätt måste vi hela tiden söka ny kunskap och nya perspektiv. Vi menar att det blir både bättre och roligare om vi gör den resan tillsammans. Därför har vi skapat MUM Academy.

Vad säger kunderna om MUM Consulting?

”MUM Consulting är personligt och nästan familjärt. Till skillnad från de stora drakarna är man betydligt mer verksamhetsnära, och uppvisar ett stort kunnande för vår verksamhet.”

”Jag imponeras av det stora engagemanget. Det känns verkligen att MUM Consulting inte ägnar sig åt ’massproduktion’ av meningslösa tjänster utan att man på riktigt vill skapa ett resultat som utvecklar verksamheten.”

”Det är befriande att slippa alla de buzz words som konsulter gärna slänger sig med. Här handlar det istället om stark drivkraft, bra samspel och hög integritet.”

Din verksamhet är vår verksamhet

Som vi ser det är ett konsultbolag sällan bättre än sina medarbetares leveranser till kundens verksamhet. Därför tackar vi nej till uppdrag som vi själva inte tror kan genomföras med önskad kvalitet. Därför utvärderar vi noggrant alla uppdrag, både medan de fortfarande pågår och när de har avslutats. I vår utvärdering fokuserar vi på såväl konstaterad affärsnytta som upplevd kundnöjdhet.

Här ovan återfinns några omdömen från 2017 års oberoende kundundersökning. Men det allra bästa betyget är troligen att vi får så gott som alla våra uppdrag via rekommendation från befintliga kunder. 

Är vi rätt för dig? Här kan du testa själv!

Vi på MUM Consulting inser att vi inte är för alla. Men är vi rätt för dig? Här kan du själv kontrollera det genom ett enkelt test. Börja med att läsa påståendena nedan.

 1. Jag vill kunna visa på affärsnytta i alla investeringar.
 2. Jag har ännu inte alla svar men är intresserad av dem.
 3. En konsult tänker och utmanar snarare än följer checklistor.
 4. För mig är ett gott samarbete viktigare än prestige.
 5. Engagemang väger tyngre än slitage på stolssitsen.

Håller du inte med om ett eller flera påståenden ovan finns förmodligen andra konsulter som du kommer att trivas bättre med. Om du däremot instämmer så får du gärna höra av dig till oss redan idag!

Kontakta oss