Ingvar Ritzén

Konsult
070-825 00 10
ingvar.ritzen@mumgroup.se

Ingvar är en förändringsledare och agilist med lång erfarenhet att arbeta gränsöverskridande mellan affär och teknik. Han söker alltid att förstå både affären och hur man utifrån nuläge kring kultur, arbetssätt och arkitektur kan skapa verklig kundnytta och att få det att hända utifrån ett lean-agilt förhållningssätt.

”Just nu är jag mest taggad att hjälpa människor i en verksamhet att utveckla sitt arbetssätt i en mer lean-agil riktning för att man ska skapa verklig affärsnytta snabbare och träffsäkrare. Normalt innebär det att vara med och lyfta den interna kulturen så den bättre främjar lean-agilt arbetssätt och att arbeta inte bara med team utan också med ledningen så att en hel organisation tillsammans kan finna nya vägar att prioritera och leverera nytta till sina kunder.”

”Ta in. Tänk till. Ta ställning! Det blev namnet på en pitch i mitt gamla jobb till en organisation som behövde förstå mer vad lean-agilt mindset är och vad det skulle kunna innebära att en hel organisation tillsammans tillämpar sådana sätt att arbeta. Men namnet är mer allmängiltigt än så. I en värld med snabba förändringar handlar mycket om lärande. Och lärande börjar ofta med just att aktivt och med ett öppet sinne lyssna och ta in något som är nytt för en själv. När man sedan förstått det nya är nästa steg att tänka till, analysera, vrida och vända för att till slut ta det sista steget, att ta ställning. Man kanske förstår, men inte håller med. Det gäller att bilda sig sin egen uppfattning och ”take a stand”. Och att sedan börja agera utifrån detta ställningstagande. Gör man det till en vana uppstår kontinuerligt lärande. Och om det nya var bra saker så uppstår även kontinuerlig förbättring.”

”Jag har nog en förmåga att nörda in mig rätt rejält i konstiga saker. Det har varit husrenovering. Har varit ölprovning och tävlingsbryggning. Har varit hockey i många år. Har i konsultuppdrag varit olika mer kortlivade specialområden, t ex djupdykningar i Solvens II kapitaltäckingsregler och andra märkliga domäner. Just nu är det hickorygolf och att samla på spelade linksbanor på Brittiska öarna. Att kunna nörda loss rejält på ett fritt valt område kan man se som ett tecken på en uppnådd avsevärde nivå av livskvalitet. Eller på en mental störning. Välj själv!”

Specialistkunskaper: Lean-agilt mindset och lean-agila metoder, förändringsledning, uppdragsledning och utredning med helhetssyn från arkitektur- till affärsperspektiv.

Tidigare arbetsgivare: Antigo Management AB, HiQ Stockholm, Nexus Management Consulting, Devenator Verksamhetsutveckling, SAS Finance, SAS Data, Owell Utbildning.

Examen: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm (HHS), 1987.

Certifieringar: Scaled Agile Framework Program Consultant (SPC), HiQ certifierad Senior Projektledare, HiQ certifierad Integrationsarkitekt.

Ingvar Ritzén