Niklas Jakobsson

VD MUM Consulting
072-201 41 60
niklas.jakobsson@mumgroup.se

Niklas är en snabb, positiv, kreativ och lösningsfokuserad förändringsledare och strateg. Niklas arbetar målinriktat och bildar sig snabbt en uppfattning av förbättringsmöjligheter, han bidrar strategiskt men även genom att hands-on vara med och utveckla verksamheter på riktigt. 

”Jag trivs när utmaningarna är flerdimensionella och när det finns saker att förbättra och effektivisera. Att jobba i olika organisationer och branscher och att komma i kontakt med olika kulturer och människor. Jag stimuleras av förändring och av att ständigt lära mig något nytt.”

”Jag drivs av att arbeta med förändring och förbättring, att helt enkelt göra saker lite lättare och bättre. Att bryta ner mål till genomförbara leveranser och att få dem att hända triggar mig. Att se människor och team växa och utmana sig själva motiverar mig.”

”För att lyckas med utvecklings- och förändringsprojekt tror jag att företagen måste tänka på implementering i högre grad och att det finns människor som tar beställar- och ägarrollen för förändringsprojekt. Annars kommer projekten aldrig att bli lyckosamma.”

”Jag älskar att ge mig ut på en fisketur vid vårt landställe på Singö och att röka en abborre efter hemkomsten gör dagen fulländad. Om isen lägger sig och stugan stängs igen så spenderar jag så mycket tid som möjligt i skidbacken, utförs en solig dag i fjällen eller Alperna.”

Specialistkunskaper: Förändringsledning, projektledning, affärsplanering, task forces, second opinions, ledarskap, ledningsgruppsstöd, utveckling och framdrift.

Tidigare arbetsgivare: Skanska Sverige AB.

Examen: Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning på management och organisation, Stockholm universitet, 2001.

Niklas Jakobsson