top of page
Affären är alltid din och vår drivkraft. Beslutsfattande och effektrealisering måste anpassas till vad som ska uppnås
Utforska affärsmodeller.jpg

Utforska

Beslutsfattande stöttar snabba insikter och bygger tillit till att antingen avsluta eller fortsätta. I de situationer du utforskar nya affärsmodeller eller marknader kan inte tidigare strukturer begränsa ditt beslutsfattande, eftersom effekterna kan tänkas vara helt annorlunda. Vi optimerar din förmåga och beteende för att vara syftesenliga i detta initiativ. 

Transformationer

Transformera

Troligen det mest komplexa initiativet, då två olika beteendeparadigm ska samverka och samtidigt konkurrera, med en given utgång - att det nya kommer ta över. Övergångar kräver objektivitet och nästintill ett kliniskt beslutsfattande, för att skapa de effekter som du önskar måste även människorna som ska ta och acceptera besluten vara med i förflyttningen. 

Skala upp B I

Skala upp

Ni har lyckats, om än i ett begränsat omfång, och vägen framåt är utstakad. En accelererad utrullning byter nu skepnad då det sällan är teknologistöd eller data som måste tillföra mer kapacitet, det är allt som oftast en acceptans och realisering bland dina medarbetare. Ledare, medarbetare och kanske även styrelse – ska det lyckas måste ALLA vara med. 

Vi på Navigate ser varken produktimplementation, data- och informationsinventering eller rapportbyggande som några ändhållplatser, dessa är bara förmågor som ska bidra till beslutsfattande. Om målet inte är att beslut ska tas på ett nytt sätt, kommer ni aldrig få avkastning på era investeringar och dessutom förfaller dessa kapitalinvesteringar otroligt fort när de lämnas.

 

Vi vill bygga hållbar visdom i din organisation och det gör vi genom att tillsammans med dig säkerställa att era investeringar görs på ett sådant sätt att de först och främst bidrar till att uppnå målen – inte beskriver dem på ytterligare ett sätt.

Tillsammans med dig kommer vi att ta riktning i hur just din organisation bör navigera för att nå era mål, i rätt ordning och med effektrealisering för verksamheten som krav. Nu skapar vi förflyttning och teknologi, information och människa kommer att åstadkomma nya värden - tillsammans!

Vad ska du göra härnäst? 
  1. Identifiera vad din verksamhet och affär faktiskt behöver mest just nu, det ska vara ditt drivande syfte.

  2. Observera om det är teknikstöd, data eller beteende som främst håller dig tillbaka.

  3. Ta kontakt med oss och bolla dina idéer och slutsatser. Om du måste påverka andra i din organisation så kan ett utifrån-in perspektiv hjälpa dig att nå framgång.

Datadriven förmåga
Ni har beslutat bygga en datadriven förmåga – men vet inte hur och var ni ska börja  

Att säkra en gemensam målbild innan du börjar är viktigt, då vet du vad ni vill åstadkomma – det är en bra start! Därifrån tar vi dig genom KPI-definitioner, analysmöjligheter och verktygsutvärderingar med glädje. Din affär och dess behov är den avgörande delen för att det skall bli en framgångsrik resa. Ingen lösning passar alla, men med den erfarenhet som finns hos oss på Navigate skräddarsyr vi din lösning. Vi hjälper och guidar dig på resans gång – se oss som ditt bollplank.

Managementkonsult.jpg
2. Nästa steg
Agila transformationer.jpg
Tidigare beslut och investeringar har gett er förmågan att ta datadrivna affärsbeslut som skapar effekt – nu vill ni ta nästa steg 

Det kan innebära att lägga på nya källor, förbättra möjligheterna för användarna att göra egna analyser – sprida kunskap i organisationen för att styra och leda arbetet utifrån insikter – att nå visdom. Att utöka dagens lösning med ytterligare källor kräver god förståelse för vilken data som går att koppla samman och hur. Att tillgängliggöra redan befintlig data och information för att fler inom organisationen ska få goda insikter kräver inte bara utbildning utan blir som bäst när vi kan presentera datan på ett användbart sätt som stödjer verksamhetens processer. 

Ibland hamnar vi i situationer där olika avdelningar gör egna definitioner av samma nyckeltal, vilket leder till att förtroendet för data ifrågasätts. För att undvika detta behöver vi tydliggöra definitioner och logiken bakom så vi delar samma bild inom hela organisationen.

3. Skala upp
Ett affärsområde behöver kraftsamla bakom en förflyttning och flera effekter måste uppnås över tid och/eller parallellt

Dagens lösning baseras på data från ett par utvalda källor – kan vi addera på nya kan vi styra verksamheten på ett ännu mer effektivt sätt och planera resurser mer fördelaktigt givet nya insikter. Vi fokuserar på att skapa möjligheter för proaktiv ledning och styrning, istället för genom reaktiva rapporter för uppföljning.

Det kräver god förståelse av verksamheten, dess beslutsvägar och en förmåga att koppla ihop affärsprocesser med tekniska lösningar och data. Här kan vi på Navigate guida er på resan och stötta med konsulter inom såväl teknisk expertis som verksamhetsstyrning. 

_JOY6623.jpg
bottom of page