Vi finns för att skapa affärsnytta på riktigt

MUM Consulting grundades i syfte att generera affärsnytta. Vi vet att många av våra konkurrenter inte lyckas realisera affärsnytta ute hos sina kunder. Vi har också en tydlig uppfattning om varför så är fallet och har vidtagit åtgärder för att undvika dessa misstag. Resultatet är att vi kan peka på en ökande mängd framgångsrika cases där affärsnyttan syns på sista raden. Uppdrag där vi bedömer att det saknas förutsättningar för att skapa affärsnytta tackar vi regelmässigt nej till.

Våra beställare väljer ofta MUM Consulting för att de måste kunna påvisa levererad affärsnytta inom sina organisationer. Samtidigt söker sig våra medarbetare till MUM Consulting specifikt för att de kan – och verkligen vill – bidra till att realisera denna affärsnytta. Det ger oss unika förutsättningar att göra skillnad. På riktigt.

Historia

2014
Bolaget grundas av Ulrika Lindström Oskarsson och Mikael Lundstedt. Ägarnas vision är att skapa ett konsultbolag som arbetar i gränslandet mellan IT och verksamhet. Huvudinriktningen är IT management med fokus på förändringsledning inom primärt bank och försäkring.

2015
Verksamheten tar fart på allvar och erhåller flera uppdrag inom prioriterade branscher. MUM Consultings kärnvärden och företagskultur utvecklas och våra långsiktiga mål fastslås. Vid årets slut består företaget av fem konsulter.

2016
Verksamhetsområdet Compliance startar upp. Sommaren 2016 flyttar Ulrika tillbaka till Sverige och blir VD på heltid. Bolaget tecknar ramavtal med två kunder inom bank och finans. Företaget består nu av drygt tio konsulter. Ingrid Jansson rekryteras som extern styrelseordförande.

2017
MUM Consultings varumärkesplattform utvecklas och fastslås. Bolaget flyttar till egna lokaler på Skånegatan på Söder. Antalet anställda är för närvarande 22.

Varifrån kommer namnet?

Namnet MUM Consulting har sin bakgrund i en diskussion om mödrars förträfflighet. Ett antal iakttagelser om mammor gjordes:

  • de är ofta kompromisslösa i sitt ansvarstagande
  • de har normalt det livslånga perspektivet
  • de är både närande och vårdande
  • de uppmuntrar till att lära och testa gränser

Kan ett konsultbolag ha en bättre förebild än så? Vi tror helt enkelt inte det.

Vill du veta mer?